j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Защо

Защо

Дигитална грамотност

Нашата дигитализирана среда все повече разчита на Интернет, за да информира, общува, да пазарува, но също така предоставя и достъп до услуги като банкиране, онлайн здравни услуги, обществени и административни услуги и т.н. Въпреки това, по-възрастните европейски граждани присъстват в онлайн пространвото по-малко в сравнение с други възрастови групи.

Въпреки, че усилията, за намаляване на дигиталното разделение по-възраст, не трябва да са интензивни, ние вярваме, че предизвикателствата на днешния Интернет и бързото развитие на фалшивите новини през последното десетилетие изискват обмисляне на подхода към усъвършенстването на дигитална грамотност.
Развиването на умения за дигитална грамотност трябват да се разширят отвъд формирането на основни умения за работа с компютри, таблети и други интелигентни устройства, включвайки медийна грамотност, критично мислене и умение за идентифициране на надеждна онлайн информация.

Последната необходимост придобива известност, тъй като фалшивите новини се отнасят пряко и влияят на общественото мнение, оттам и върху социалния диалог и политическите нагласи към теми с огромно социално значение, като бежанската криза, социалното включване на малцинствата, толерантността към многообразието, и много други.

В крайна сметка DIGITOL има за цел да подкрепи възрастните да станат по-опитни и информирани потребители на Интернет, благодарение на доказателствен и изпитан метод за учене през целия живот, който се възползва максимално от междупоколенченското учене и солидарност.