j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Какво

Какво

Борба с омразата

DIGITOL е проект, финансиран по програма Еразъм +, чиято цел е намаляването на езика на омразата, стигматизирането и всички видове дискриминация, чрез повишаване на дигиталните умения и критично мислене на възрастните хора.

Чрез организирането на междупоколенченски учебни дейности, DIGITOL цели да подкрепи взаимното учене, социалното приобщаване и активното гражданство като по този начин да допринесе за изграждането на европейски ценности на солидарност и многообразие.
Във времена, в които дигиталната комуникация позволява разпространението на фалшиви новини и провокира популизъм и дискриминация, DIGITOL ще участва в изграждането на алтернативни дигитални светове.
В рамките на две години, проектът ще реализира различни дейности:

1

Анализ & Оценка

*  Проучване на източници, чрез които възрастните повишават своята дигитална грамотност и активно
гражданство в България, Германия, Гърция и Италия.

 

**  Интервюта, проведени с експерти споделящи идеи относно съществуващи инициативи за борба с
фалшивите новини, формиране на дигитална грамотност и критично мислене, както и подпомагане
на възрастните хора да работят онлайн.
***  Фокус групи за обсъждане на събраната информация, в които ще участват възрастни хора и
заинтересовани лица.

2

Дизайн & Вдъхновение

*  Създаване на Дигитална Академия DIGITOL – многофункционално пространство за споделяне на
информация, обучителни материали и интерактивни учебни ресурси.

 

**  Селектиране на 10 младежи (между 18 и 30 години) от България, Германия, Гърция и Италия, които ще участват в 30 часово обучение на обучители, фокурсано върху борбата с фалшивите новини и
социалната поляризация.

 

***  Селектиране на 25 възрастни (над 55 години), които ще участват в 60-часова DIGITOL програма за
изграждане на капацитет, водена от обучените младежи и целяща формиране на теоретични и
практически умения за по-добро разбиране на модернизираното общество в унисон с европейските
ценности.

3

Ангажиране & Включване

*  „Човешки библиотеки“ използващи аналогията на библиотека, черпейки познанията от хората вместо от книги. Участници, преживели ситуации на предрасъдаци, социално изключване или стигма, ще споделят опита си. “Читателите“ ще изслушват историите и ще могат да задават въпроси и да преодоляват свои собствени си предрасъдъци.

 

**  Фестивали DIGITOL ще комбинират традиционните (арт/музейни изложби, училищни работилници,
др.) и модерните (улични представления, виртуални комуникационни кампании в социалните мрежи,
кампании за набиране на средства и др.) средства. Фестивалите ще включват и обществени дискусии
на противоречиви теми, които ще бъдат организирани в партньорство с училища и центрове за
неформално учене.