j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Бюлетин № 2, февруари 2021 г.

Академия DIGITOL е вече отворена и функционираща!

Програма за обучение на обучители

Програмата за обучение на обучители на DIGITOL стартира! Нека да разберем как са започнали първоначалните сесии във всяка държава:

България

Дружество Знание организира 2 онлайн срещи:

Първият семинар се проведе на 26 ноември, участваха 4 млади посланици и 4 обучители. Въвеждащата сесия беше за опознаване на участниците и обучителите, да бъде представен проекта DIGITOL, и да се проучат очакванията, приноса и мотивацията на участниците.

Като въвеждаща дейност, обучителите преди това бяха въвели „Код: жълто“ (всеки трябва да носи нещо жълто) и по време на срещата обучители и млади посланици използваха автопортретирани рисунки или карикатури, за да се представят.
Темата на втория семинар, който се проведе на 11 декември беше „Фалшиви новини“.

По време на презентацията и дискусията темата за спецификите на образованието на възрастни възникна няколко пъти, така че беше решено да се проведе последваща сесия по темите Фалшиви новини и Специфики на образованието на възрастни през февруари 2021 г.

През пролетта на 2021 г. партньорите на DIGITOL се надяват да пренасочат програмата в присъствена форма, ако ситуацията COVID-19 го позволи. Останете на линия!

 

Научете повече за пълния документ →

Европейската рамка за дигитална компетентност за гражданите, Сандра Троя (италиански DIGITOL обучител)

Европейската рамка за дигитална компетентност за гражданите, известна още като „DigComp“, описва подробно дигиталната компетентност на гражданите. Публикуван през 2013 г., той е разработен от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC) като научен проект, основан на консултативен процес, включващ широк кръг заинтересовани страни и политици от промишлеността, образованието и обучението, пазара на труда и гражданското общество. Рамката беше актуализирана на два етапа, през 2016 г., „DigComp 2.0“ и през 2017 г., „DigComp 2.1“.

По същество рамката идентифицира 21 компетенции в пет ключови области:

1. Грамотност по отношение на информацията и данните

2. Комуникация и сътрудничество

3. Създаване на цифрово съдържание

4. Безопасност

5. Решаване на проблеми problemi

Проектът DIGITOL посочва DigComp като ценен ресурс за програмата за обучение, тъй като обучителите го използват за разработване на курсове и за оценка на напредъка на младите посланици, докато работят за подобряване на своите цифрови компетенции.

 

Научете повече за пълния документ →

Нека се срещнем с екипа на DIGITOL

Имахме удоволствието да интервюираме Рон Салай, който е координатор на проекта за европейски обучители DIGITOL, както и координатор на италианския екип на обучители. Зададохме му няколко въпроса за него и за проекта DIGITOL.

 

Научете повече за пълния документ →