j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Ресурси

Инструментариум

В инструментариума са събрани методологията, материалите и резултатите от оценката на програмата за обучение на обучители (ToT), проведена в страните по проекта DIGITOL от ноември 2020 г. до май 2021 г. Програмата имаше за цел да изгради капацитета на група млади хора („Младите посланици“), желаещи да подобрят цифровите си умения за идентифициране и управление на фалшиви новини, както и да повишат осведомеността за общите европейски ценности. След приключване на програмата TOT младите посланици бяха подготвени да разработят съвместно и да проведат програма за изграждане на капацитет, насочена към по-възрастните хора, като се следва подходът, основан на взаимодействието между поколенията.

Наръчник

Наръчникът обобщава двегодишните дейности на DIGITOL, извършени от партньорите и участниците в проекта. В него е представено описание на осъществените дейности и са изтъкнати неговите силни и слаби страни, така че и други организации да се вдъхновят да работят по ефективен начин в пресечните точки между поколенията и цифровизацията.

Инфографики

Нуждаете се от визуално обобщение на DIGITOL? Тогава разгледайте нашите 4 инфографики, в които обобщаваме фазите на DIGITOL, а именно:
– оценка и анализ;
– обучение на обучители;
– изграждане на капацитет;
– пилотни действия.

Видео Digitol

Национални доклади

Националните доклади включват данни, получени от анализа на въпросници, интервюта и фокус групи с експерти и възрастни хора. Те предоставят общ преглед на цифровата грамотност в 4-те държави от DIGITOL, който е от съществено значение за проучването и организирането на възможно най-ефективни и ангажиращи пилотни дейности за обучение.

Брошура + Листовка

Разгледайте нашата брошура и листовка, за да получите цялостно обобщение за това защо, какво, как и кой работи с нас.  

Бюлетини

Прочетете и изтеглете бюлетина, за да получите актуална информация за дейностите по DIGITOL.

Brochure + Leaflet

Check out our brochure and leaflet to get an overall summary of our why, what, how and who.  

Newsletters

Read and download the newsletter for getting relavent updates on the DIGITOL activities.